Janusz Walewski

Firma: LUX-PARKIET
Dyplom: mistrz w zawodzie posadzkarz, nr dyplomu 6977; mistrz w zawodzie parkieciarz, nr dyplomu 7762
Adres: ul. Dembego 18a/22
Miasto: 02-796 Warszawa
Telefon: 601-308-862
Kontakt
Copyright by Ogólnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.